Transparantie, van opname tot herstel

Door onze processen te evalueren en goed te luisteren naar de ervaringen van onze opdrachtgevers, weten we dat het proces van glasschadeherstel voor een opdrachtgever intern lastig is om te begeleiden en dat het arbeidsintensief is. Daarom nemen we dit proces volledig uit handen van onze opdrachtgever, terwijl wij deze toch overal van op de hoogte houden via een portal.

We maken het proces inzichtelijk door na het aannemen van de schademelding de volledige schadestroom digitaal vast te leggen. Onze eigen medewerkers verzorgen de intake van de schade die direct wordt geregistreerd. De monteur maakt foto’s van de schade, registreert de uitgevoerde werkzaamheden, de gebruikte materialen en legt het resultaat van het herstel met behulp van foto’s vast. Dit alles op locatie met behulp van een PDA.

Dit maakt dat niet alleen de schade en werkzaamheden inzichtelijk zijn, maar stelt ons ook in staat om de opdrachtgever gedurende het proces te voorzien van monitoring, rapportage en controle. Omdat dit alles op één punt geregeld is, zijn er geen overbodige tussenschakels meer. Een bijkomend voordeel is dat er minder overdrachtsmomenten zijn, zo zijn er minder controlemomenten nodig.

Voor de opdrachtgever is deze informatie 24-uur per dag beschikbaar om zo op volledig transparante wijze het schadeverloop kan volgen. Het blijft voor de opdrachtgever natuurlijk altijd mogelijk om direct contact te hebben met één van onze medewerkers.