Anticiperen, met verduurzaming en renovatie

Voorkomen is beter dan genezen en die mening delen wij. Daarom richten we ons niet alleen op het herstellen van schades, maar ontwikkelen we ook preventieve adviezen op het gebied van schadebeheersing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specifiek gebied waar veel jeugd woont en veel ruitschades ontstaan door voetballende kinderen. Afscherming van speel- of voetbalplaatsen kan dan een uitkomst bieden. In ons portal worden schadegebieden in kaart gebracht, waardoor de “probleemgebieden” zoals in het voorbeeld omschreven, in kaart kunnen worden gebracht en naar een oplossing kan worden gezocht.

Niet alleen bieden wij preventieadvies voor de schadelast, maar ook beschikken wij over ruime expertise op het gebied van verduurzaming van het woningbezit, renovatiewerkzaamheden op maat of projectmatig. Zo kunnen wij voor de opdrachtgever een meerwaarde van het bezit creëren.

Door te anticiperen op situatie op de korte en lange termijn kunnen we voor de opdrachtgever kostenbesparing realiseren. Ook hier geldt; alles wordt op één punt geregeld. Daardoor zijn er geen overheadkosten zoals bij een verzekering of expertise-bureau. We bieden onze opdrachtgevers de mogelijkheid tot het afsluiten van onderhoudscontracten. Deze zorgen ervoor dat de kosten inzichtelijk en duidelijk zijn en resulteren in een overzichtelijke facturering.